Eluaeg / Lifetime

Tulevikku ei saa me välja kaevata, digitaalselt restaureerida, valgete kinnastega tagasivaatepeegli ette tõsta, formaliini unelema saata, kõvakettale hanguma suruda. Me saame oletusi teha ainult olnu põhjal. Me saame olemusi mõista vaid läinu ja tehtu järgi. Talv on tulnud. Meie peame leidma iga surija, iga vanuri, iga keskealise, iga noore, iga lapse, iga imiku, iga vastsündinu endas ja kõigis.

‘Eluaeg’ oli lugu viimasest suudlusest, porgandimahla maitsest, vannis fotosid ilmutavast isast, pojengide vaatenurgast, kahe triibu galeriist, mahajätmisest, jalgrattaga kukkumisest, laua alla joomisest, varastamisest, hobuste naerust, mälust, muusikast, isiklikest ja universaalsetest eludest.
Lavastus sündis koostöös G9, festivali Draama ja Tartu Uue Teatri vahel, nimelt olid projekti kaasatud näitlejad ja esimesed neli etendust toimusid teatrifestivali ajal. Kuna lavastuse loomise üheks tõukeks oli ka nüüdismuusikafestivali AFEKT kutse, siis tegelesime teose loomisel spektraalmuusikaga ja kaasasime etendustesse muusikud. Kolm etendust toimus muusikafestivali ajal.
‘Eluaeg’ tegeles mälestuste elluäratamisega külalistes, kasutades selleks märksõnu, mis on olnud igaühe elus ja millega kõigil meenub mõni lugu. Teose jooksul rääkisid läbiviijad oma mälestusi ja ka külalistel oli võimalik oma jutte jagada.
Vormiliselt oli teos segu rännakust ja hotelli-tüüpi lavastusest. Esimeses pooles koguneti, jaotati publik teekonna juhtide vahel üheksaks ja liiguti eri teid pidi teise toimumispaiga poole. Igal teekonnal läbiviidud tegevused olid erinevad. Sihtpunktis ootas külalisi maja, kus nad said ise vabalt ringi liikuda ja tegevusi-tegelasi otsida.

_________

Labürintteatriühendus G9 ja Tartu Uus Teater
ELUAEG / LIFETIME

Osalusteos / Interactive artwork
Publiku arv etendusel / Number of quests per night: 40
4,5,7,8,23,24,25 IX, 7,8,9,21,22,23 X 2016
Kestus / Duration: 156 minutit
Tegevuspaik / Location: Riia 5, Toomemägi, Vallikraavi 19, Tartu
Koosseis / Participants:
Piret Simson, Maarja Mitt, Siim Angerpikk, Liis Viira, Juhan Vihterpal, Kristi Mühling, Maarja Tõnisson, Mari-Riin Villemsoo, Kristel Maamägi, Keili Retter, Inga Vares, Kristo Kruusman, Mari Mägi, Markus Robam, Adele-Thele Kuusk, Andra Aaloe, Henry Griin, Marek Talts, Indrek Palu, Leonora Palu, Tanel Karja.
Autor, dramaturg, lavastaja, stsenograaf, kostümeerija, grimeerija, helilooja, muusik, videokunstnik, läbiviija / Author, dramaturg, director, scenographer, costume designer, make-up, composer, musician, video designer, performer: Labürintteatriühendus G9
Valguskunstnikud / Light design: LTÜ G9, Karl Jakob Marken, Taavi Toom
Projektijuht / Project manager: Liisa Pool, LTÜ G9
Tehnikud / Technicians: LTÜ G9, Karl Jakob Marken, Taavi Toom
Graafiline disain / Graphic design: Henry Griin
Toetajad / Sponsors: Kultuurkapital, Eesti YMCA, Tartumaa Skautide ja Gaidide Malev, nüüdismuusikafestival Afekt, raamatupood ‘Sõna’, Eesti Teatri Festival Draama, Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, Rahvusarhiiv, Trükimuuseum, Cramo, Karimek, Kemmerling
Aitäh / Thank you: Ivar Põllu, Liisa Pool, Mari Hanson, Andre Pichen, Lauri Kaldoja, Verdo Aun, Ene Roos, Liina Land, Mihkel Robam, Ruth Tiidor, Birgit Kibal, Toomas Tikk, Erki Pruul, Heidi Maiberg, Hannes Leinola, Adele-Thele Kuusk, Tanel Karja, Mari-Riin Villemsoo, Jaan Aruväli, Maarja Mänd, Tõnu Kriisa, Emma-Loore Kriisa, Ove Hillep, Maarja Jakobson, Mihkel Ilus, Elo Masing, Monika Mattiesen, Illimar Vihmar, Arthur Arula, Janek Joost, Mart Aas, Renate Keerd, Anne-Liis Siimson, Ilmar Siimson, Kaja Kleimann, Helene Toivanen, Joona Toivanen, Tiina Jacobi, Pille Vilgota, Mare Tõnisson, Meelis Joost, Orm Gregori Joost, Kristin Orav, Rene Manivald Tamm

Pildid / Images | Videod / Videos | Meediakajastused / Press coverage | Raamat / Book | Muusika album / Music album

We cannot excavate the future, we cannot restore it digitally, we cannot hold it between fingers clad in white gloves and lift in front of a rear view mirror, we cannot send it to sleep on formaline, we cannot send it to go stale on a hard drive. What we can do is make assumptions, based on what has been. We can understand the essences by the bygone and the done. Winter has come. We must find every dying person, every elder, every middle-ager, every youngster, every child, infant and newborn, in ourselves, and in everyone else.

‘Lifetime’ was a story about the last kiss, the taste of carrot juice, father developing prints in the bathtub, the viewpoint of peonies, two stripes gallery, abandoning, falling with a bicycle, drinking until collapsing under the table, stealing, the laughter of horses, memories, music, personal and universal lives.
The artwork was created in a cooperation between LTG G9, the Draama festival and Tartu Uus Teater, meaning, the project included actors and the first four performances took place during the theatre festival. Since one of the forces responsible for the ignition of this engine was the invitation to collaborate sent by the contemporary music festival AFEKT, we also experimented with creating spectral music during our preparation process, and invited musicians to perform in our shows. Three of the performances took place during the music festival.
‘Lifetime’ was about enlivening memories in the visitor’s head, and did this by using keywords that we all have met in our lives and to which corresponds at least one story from the life of each of us. The performers shared their memories and the guests also could tell their stories.
Technically this was a mixture of a journey and a hotel type piece. In the first half, people were divided into groups that were then each led by a performer, taken by a different path and using different activities to the final destination, a house where the guests were set free to roam and find performers or playful spaces in which ever way they liked.