Raamat / Book

Raamat ‘Ooteaeg’ on loodud ühisautorluse meetodil läbi filosoofiatndide. Peatoimetaja kohtus teiste G9 liikmetega ja ka nõusolijatega väljastpoolt loomerühmitust, et vabas vormis arutleda ootamise ja aja teemadel ning miks mitte ka natuke rääkida osalusteatrist või sokivabrikust või kunstiakadeemiast. Raamatu peatükid on vestluste märkmete põhjal ümber kirjutatud proosaluulelisteks ilukirjanduslikeks tekstideks. Raamatu on illustreerinud filosoofiatundides osalejad või nende poolt volitatud isikud.
Raamatu trükitud väljaanne on müügil G9 etenduspaikades teose ettekannete päevadel.
Lisaks on tekstid audioraamatuna linti loetud ja tasuta saadaval:

AUDIORAAMAT 1 – peatükk 2, Keili
AUDIORAAMAT 2 – peatükk 5, Silver, Õilme
AUDIORAAMAT 3 – peatükk 10, Eve, Arthur
AUDIORAAMAT 4 – peatükk 15, Merilyn
AUDIORAAMAT 5 – peatükk 9, Tormi
AUDIORAAMAT 6 – peatükk 14, Karl, Robert
AUDIORAAMAT 7 – peatükk 7, Maarja
AUDIORAAMAT 8 – peatükk 8, Mari
AUDIORAAMAT 9 – peatükk 13, Karen
AUDIORAAMAT 10 – peatükk 3, Inga
AUDIORAAMAT 11 – peatükk 6, Keili, Illimar
AUDIORAAMAT 12 – peatükk 11, Kristo
AUDIORAAMAT 13 – peatükk 12, Mart
AUDIORAAMAT 14 – peatükk 1, Kristel
AUDIORAAMAT 15 – peatükk 4, Siiri
AUDIORAAMAT 16 – eessõna

The book ‘Waiting time’ was created using a group authoring method called ‘the philosophy lesson’. The lead editor met other members of G9 and also people from outside the group to discuss in a freeform manner the subjects of waiting and time, and why not also to speak of participatory theatre or the sock factory or the art academy. The chapters of the book were based on the notes made during these conversations and were modeled into poetic prose texts. The book includes illustrations made by the participants in the philosophy lessons or by their deputies.
If you’re interested in a translation, or interested in translating the book, you’re welcome to contact us.