TULEKUL / FUTURE

ainult igaveseks wp post_FPE2653

AINULT IGAVESEKS

See lavastus oli ammu valmis juba enne, kui esimene välk koopaelaniku seljasügamispuu süütas. Need etendused kestavad kogu aeg, iga päev, igal pool. Sa oled sellele tunnistajaks ja osaled, sa panustad selle käiku, võibolla isegi seda teadmata. See juhtub iga kord, kui sa vähegi suhtlusesse astud end ümbritseva ühiskonnaga. Iga kord, kui väljud oma koopast. G9 on lihtsalt selle sündmuse jälgija ja salvestaja, meta-analüsaator. Meid huvitab, mis saab siis, kui meid enam ei ole. Ja kas meiesus või praegusus on talletatav. See lavastus ei saa kunagi valmis, sest alati on praegu.
/
This piece was completed long before the first time a bolt of lightning struck the cavedweller’s favourite back scratching tree. These performances take place all the time, every day, everywhere. You are witness to them, you participate, you make it happen maybe even without knowing it. It comes alive each time you have the slightest interaction with the society around you. Every time that you exit your cave. G9 is just an observer to this phenomenon, its recorder, meta-analyzer. We are interested in what happens when we are no longer here to do it. And if us-ness or now-ness is recordable. This piece will never be ready, because it’s always now.

_________

_sny2271

HINGEDE ÖÖ

Lisaetendused detsembris 2019 ja jaanuaris 2020 kinnitatud.
/
Additional performances of ALL SOULS’ NIGHT confirmed.

_________

ürgaeg madu wp

ÜRGAEG

Aja-triloogia viimane osa on tulevikku tögavates naljatlemistes saanud esialgse nime. Paljud ambitsioonikad plaanid on G9 ajaloos siiamaani teostamata jäänud, nii et vähemalt tehniliselt on uueks lavastuseks materjali küllaga. Kas sellest saab meie esimene kriitikusõbralik teos? Kas tõesti saab asjal olema lausa dramaturgia, mille eest vastutab lausa dramaturg? Kas ometi võtame aluseks näitekirjaniku suletöö? Kas läheme tõesti täissaalidele ka viiekümnendas lisaetenduste plokis? Võibolla lähemegi lavale? Äkki isegi pöördlavale? Võtame paljakski? Eks ürgajal näeme.
/
‘Primal time’. The time trilogy’s third part has been given a name, even if it’s just for laughs, just glancing at the distant future. Many ambitious plans have not been realised in the history of G9, so at least on paper we should have enough material to create a new piece. Will this become a work of ours that the critics like? Will we really have some dramaturgy, created by a dramaturge? Will we really base our piece on the writings of a playwright? Is it going to be true that we are sold out even when the fiftieth encore block goes for sale? Maybe we will even go on a stage? A revolving stage even? Furthermore, get naked? We’ll see, in primal time.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s